1. Vyberte si dizajn

Vyberte si vhodný dizajn pre Vašu web stránku tak, aby čo najviac zodpovedal vašim predstavám.

2. Pošlite podklady

Pošlite všetky podklady potrebné na vytvorenie web stránky - logo, zoznam a popis služieb, prípadne fotografie, ktoré chcete mať zverejnené, prevažujúce preferované farby.

3. Vytvorím web stránku

Ostatné nechajte na mňa 🙂 Vytvorím web stránku, zaregistrujem doménu* a zabezpečím web hosting**.

Doménu si môžeme predstaviť ako adresu, na ktorej môžu zákazníci nájsť vašu web stránku na internete. Každá doména je unikátna a môže mať len jedného vlastníka. Preto je potrebné pri jej výbere overiť, že sa takýto názov ešte nepoužíva. Moja doména je napríklad www.cruz.sk

Web hosting je vyhradený diskový priestor a výkon na serveri s neustálym pripojením na internet tak, aby sa k vašej web stránke dostali návštevníci kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete. Web hosting je aj základom pre poskytovanie služby elektronickej pošty (e-mail).

Na prevádzku každej web stránky alebo e-shopu potrebujete doménu (názov, ktorý zadáte do prehliadača, napr. www.vasadomena.sk) a web hosting kde sa fyzicky uložia všetky súbory vašej web stránky alebo e-shopu.